Blog

 Toen de Ravne tunnels in 2005 werden ontdekt, kwam men erachter dat de tunnels ca. vijfduizend jaar geleden systematisch waren dichtgegooid, vermoedelijk om iets te beschermen, misschien wel de ingang naar de piramides. Er werd een platte steen gevonden waarop in rune tekens een boodschap was achtergelaten, die ongeveer luidde als onder:

“The Gateway is closed. We are at standstill. We shall have to act and defend as warriors until the Cosmic Stargate opens again”.

Als we de futhark, ofwel het rune alfabet bestuderen (zie foto) dan zien we daarin de Isa rune, de Sig Rune, de Tyr Rune en de Odal Rune.  Als we hier verder in gaan duiken dan weten we dat de runes werden gebruikt door Scandinavische (Oud-Noorse) en Germaanse volkeren. Wat echter zo bizar is, is dat eerste runes pas stammen uit 150 v Chr en niet reeds van 3000 v Chr.
Als de boodschap van ongeveer vijfduizend jaar terug moet zijn, dan brengt dat ons bij ongeveer 3000 v Chr.
Volgens de geschiedenisboeken, was er rond 4000 v chr. een invasie van de Kelten in het land, die onderweg waren naar Griekenland en tegelijkertijd was dat ook het begin van Illyrische tribes, een etno Albanees volk, die zich hier en daar vermengden met de Kelten. Maar hadden zij al kennis van de runes voordat de Noord Europese volkeren hier kennis van hadden?

Van de Illyriërs weten we dat het een hoger beschaafd volk moet zijn geweest die al veel kennis hadden van megalitische bouwwerken, maar waarschijnlijk hebben de Illyriërs slechts de bouwwerken bezet en aangepast, die al reeds bestonden.
Er is vrij weinig bekend over de Illyriërs, maar als we verder zoeken, dan blijken de Illyriërs ook  wel runische symbolen gebruikt te hebben en is het het meest voor de handliggend dat de Illyriërs de laatsten waren die in het prehistorische ondergrondse tunnels rondgelopen hebben en dat zij diegenen zijn geweest die de  tunnels hebben dichtgegooid en de boodschap hebben achtergelaten. Maar hoe kwamen die runen dan bij de Illyriërs terecht? En met welke reden hebben zij de Ravne tunnels dichtgegooid? Dat blijft vooralsnog nog een mysterie. De Oud-Noorse en Germaanse runes zijn over heel Europa en zelfs daarbuiten gevonden, van Iran, tot Turkije, Engeland en India en dat staat nergens in de geschiedenisboeken… Na verder onderzoek is er de vraag of, ondanks het grote tijdsverschil tussen de runische inkervingen in de Ravne tunnels en de eerst bekende runes in Europa, de runes in Visoko misschien wel uit de Hongaarse rovas (runes) komen en ook is er een verband met de Carpatische Basin karakters, wat terug leidt naar het Neolitische tijdperk. De Bosnische runes blijven echter een groot mysterie, evenals de piramides.

De runes komen van de Noorse God Odin/Duitse God Wotan, die de runes doorkreeg terwijl hij negen dagen en nachten in de Yggdrasil hing. Alle runes hebben een diepere wijsheid, een energie en een spirit.